Title: 《醉美冬日赛里木湖》
No. A01837 Section: Color Share :  
Introduction: 冬日的赛里木湖则会让人想起一幅静止的画面——冰山下、雪峰里,一轮残阳在静静凝视脚下冰的世界、水的海洋。因为寒冷的原因,那夏日里随处可见的飞鸟不见了,在岸边嬉戏的行人也不见了,湖面少了几分热闹、几分喧哗,却又多了几分空灵、几分大气与从容。

256

  • Time:2014-12-30 Location:新疆赛里木湖
  • Time:2014-12-30 Location:新疆赛里木湖
  • Time:2014-12-30 Location:新疆赛里木湖
  • Time:2014-12-31 Location:新疆赛里木湖